ZEZERSHOP החנות האלקטרונית 

של חנות הפרחים – דליה פרחים 

מרחוב ויצמן 22 ת"א

מציעה זרי פרחים, עציצים, כלים, שוקולד, יין 

ושירות עיצוב אירועים

תנאי שימוש 

ניתן לבצע באתר פעולות שונות אך ורק לשם

 ביצוע הזמנות וקבלת מידע מהתוכן הקיים. אין

 לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.  

רשאי לרכוש מהאתר רק אדם שיש

 ברשותו כרטיס אשראי פעיל 

בבעלותו ובתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

1. יש אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי.

2. כתובת המשלוח בטווח החלוקה של האתר.

3. המוצרים נמצאים במלאי.

מדיניות שירותים ומחירים

1. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות 

כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו לפני או 

בסמוך להזמנת המוצרים לכתובת אשר צוינה 

בעת הרכישה. כל המחירים המוצגים באתר כוללים 

מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

2. סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע 

ב"עגלת הקניות" או "בקופה". סכום זה כולל את כל 

הפריטים המופיעים ב"עגלת  הקניות" 

כולל הוצאות משלוח אלה אם צוין אחרת במפורש.

3. המחירים באתר כוללים את עלות המשלוח 

אלה אם צוין אחרת. 

4. התמונות המצולמות באתר במספר גדלים 

מייצגות את הזר הקטן/בינוני.

5. הזמנות באתר יתקבלו בקניה מעל 100 

ש"ח בלבד.

6. המחירים והשירותים המוצעים באתר 

ניתנים לשינוי על ידי החברה בכל עת שתחפוץ.

7. במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי 

פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי 

מי מהמוצרים אזל, תספק החברה 

לרוכש מוצר דומה ככל הניתן בצבעים ו/או בסוג 

של מוצרים שהוזמן בהזמנה מקורית. 

במקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג 

באתר תשלח לרוכש הודעה מתאימה ותוצע לרוכש 

מוצר חלופי בעל אופי דומה באשר יחפוץ. המשלוח 

יגיע ליעד המבוקש במהלך אותו היום של הרכישה

אלה אם ישנה דרישה אחרת מהרוכש כל זאת 

ללא כל התחייבות האתר והחברה. 

פרטי רוכש ואבטחת האתר

במקרה של הקלדה שגויה של פרטים 

(לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה 

לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לבטל את 

הרכישה. הקלדת פרטים שקריים הינה עבירה על 

החוק. נגד מוסרי פרטים שקריים יינקטו 

צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין 

בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר 

ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או 

למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.  בעל אתר 

האינטרנט  ו או החברה או מי מטעמו

 לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות 

כלשהי למקרה שבו פרטי  הרכישה לא 

ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית 

ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות 

באתר. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי 

הרכישה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות 

פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר 

אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. 

פרטים אלו לא יועברו על  ידי החברה 

ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט 

לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק 

על מנת  להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה 

על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות 

להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך 

ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. 

במקרה זה,  הנתונים לא יתייחסו אישית 

למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.  

החברה תהא רשאית לשלוח לרוכשים 

דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה 

בכל מידע בדבר מבצעים  של החברה, חידושים 

באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, 

אלא אם  יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

ביטול רכישה על ידי הרוכש

רוכש אשר רכש מוצרים מהאתר ומעוניין לבטל את 

רכישתו יודיע לשירות הלקוחות של האתר 

על כך תוך חצי שעה ממועד בו בוצעה הרכישה. 

ביטול הרכישה יתאפשר כל זמן שהמוצרים 

טרם נשלחו על ידי האתר ו/או מי מטעמה לכתובת 

שנמסרה בעת הרכישה. כל המוצרים המוצעים 

באתר באיכות גבוהה לרבות הפרחים, 

העציצים, צמחי הנוי, זרי הפרחים

וסידורי הפרחים. במידה ומי מהמוצרים הנזכרים 

לעיל אינו טרי או המוצר פגום, זכאי הרוכש 

לפנות אל שירות הלקוחות ולהודיע על כך, 

התלונה תיבדק ואם תמצא נכונה 

המוצר יוחלף/יתוקן או יזוכה בסך התמורה 

ששולמה בגין אותו מוצר ללא כל פיצוי נוסף. 

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד.

שירות לקוחות

לבירורים שונים ניתן לפנות לנציגי מחלקת 

שירות הלקוחות של החברה באמצעות המייל 

בלבד בכתובת  zezershop@gmail.com

תגובה תינתן בתוך 24 שעות מקבלת המייל . 

האתר אינו אחראי למייל שלא התקבל מכל סיבה

 טכנית כלשהי.

*תקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים.

*הרוכשים באתר מצהירים ומתחייבים כי קראו 

בעיון את התקנון ומסכימים להוראותיו.